Predajca

Názov:FONET s.r.o.
IČO:36295515
DIČ:2020114052
IČ DPH:SK2020114052
Mesto:Trenčín
PSČ:911 01
Adresa:Súvoz 802
Telefón:32-7443930
E-mail:fonet@fonet.sk
Kontakt:Lubor Kacian
Registrovaný pod spisovou značkou 10216/R z dňa 24.4.1997 v OR SR Trenčín, Odd. Sro.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08