PrevádzkareňFONET s.r.o.
Súvoz 802
911 01 Trenčín


: 32-7443930
: fonet@fonet.sk

SídloFONET s.r.o.
Pod Hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom

: 36295515
: 2020114052
: SK2020114052
Registrovaný pod spisovou značkou 10216/R z dňa 24.4.1997 v OR SR Trenčín, Odd. Sro.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08